Setkání přátel drobných sakrálních památek v Krásné Lípě

30. září - 1. října 2006

O prvním podzimním víkendu se v kulturním domě v Krásné Lípě uskutečnilo setkání přátel drobných sakrálních památek, které bylo po květnové konferenci v České Lípě další příležitostí k setkání všech zájemců o tuto problematiku.

Sobota byla věnována přednáškám, zaměřeným hlavně na praktické postupy a způsoby oprav drobných památek, jejich kamenných, dřevěných i kovových částí a venkovních maleb. Program doplnily dvě diskuse věnované přemisťování památek a problematice obnovování nápisů, jeho součástí byla i vernisáž výstavy "Dík patronům... obnova sakrálních zastavení", která proběhla po obědě v galerii informačního střediska na náměstí.
Setkání se zúčatnilo přibližně 40 zájemců, 6 z nich bylo z našeho občanského sdružení.

Na neděli byla pro zájemce připravena exkurze po drobných památkách v okolí Rynartic a Jetřichovic. Její program byl bohužel poněkud poznamenán vytrvalým deštěm, ale i tak byla pro všech 8 účastníků velmi zajímavá. Prošli jsme se krásnými lesy, mezi skalami, po prastarých kostelních a obchodních stezkách, a přitom se seznámili s několika pěknými drobnými památkami, které byly nedávno opraveny, nebo na svou obnovu teprve čekají. U každé z nich jsme si také vyslechli zajímavý příběh, který se k památce váže

Setkání proběhlo v pěkném prostředí a přátelské atmosféře, takže domů jsme odjížděli s pocitem příjemně stráveného víkendu. Poděkování za to patří všem přednášejícím i organizátorům a především Natálii Belisové ze Správy Národního parku České Švýcarsko, která celé setkání připravila a po oba dny se starala o jeho hladký průběh.