Svatba Mirka Pröllera a Petry Dvořákové na Ostrém u Úštěku

22. července 2006

Kapličky na Ostrém       V sobotu 22. července se na Ostrém u Úštěku konala další slavnostní událost. Tentokrát to nebyl koncert ani divadlo, ale svatba předsedy sdružení Mirka Pröllera a Petry Dvořákové. Kolem půl třetí se v osadě pod Kalvárií začali scházet první svatebčané, které čekal sice krátký, ale v horkém letním odpoledni přece jen trochu náročnější výstup na vrchol kopce. Třicetistupňové vedro naštěstí zpříjemnil mírný větřík, takže celý obřad na prostranství mezi kapličkami proběhl v příjemné sváteční náladě. Novomanžele oddávala místostarostka Úštěku paní Marie Trnková a o hudební doprovod se postarala skupina Helikoptrio z České Lípy.
      Po skončení obřadu se většina svatebčanů přesunula do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech, v jehož prostorách zahrála skupina Helikoptrio několik skladeb na počest novomanželů. Ještě před koncertem vystoupil Jan Nepomuk Jiřiště s malým blahopřáním a krátkým příspěvkem k historii a osudům kostela.
      Potom již čekala na svatebčany večerní hostina s hudbou a tancem, která proběhla v areálu Kynologického klubu v České Lípě na Slovance. Zde bylo možné příjemně posedet v sále nebo venku pod stromy, k dispozici byla hojnost jídla i pití a k tanci až do půlnoci výborně hrála skupina Stratos.
      Svatba se velmi vydařila, Mirkova organizace byla perfektní, všechno klapalo k naprosté spokojenosti a šťastně se podařilo vypátrat i unesenou nevěstu. Všichni se dobře bavili, k našemu obveselení významně přispěli i nejmladší účastníci a družičky, kteří vydrželi svěží až do pozdního večera a nevyhýbali se ani zpěvu a tanci.

Petře i Mirkovi srdečně blahopřejeme a na jejich společné životní pouti přejeme mnoho radosti a štěstí.
 

Svatba na Ostrém

cestou ke kapličkám před obřadem pod schody před obřadem pod schody před obřadem pod schody svatební obřad na Ostrém svatební obřad na Ostrém svatební obřad na Ostrém svatební obřad na Ostrém svatební obřad na Ostrém blahopřání Mirek s koulí a chomoutem společné foto společné foto společné foto

Koncert v Konojedech

koncert v Konojedech koncert v Konojedech koncert v Konojedech koncert v Konojedech

Večerní hostina s tancem

večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem večerní hostina s tancem