Svatba Mirka Pröllera a Petry Dvořákové na Ostrém u Úštěku

22. července 2006

V sobotu 22. července se na Ostrém u Úštěku konala další slavnostní událost. Tentokrát to nebyl koncert ani divadlo, ale svatba předsedy sdružení Mirka Pröllera a Petry Dvořákové. Kolem půl třetí se v osadě pod Kalvárií začali scházet první svatebčané, které čekal sice krátký, ale v horkém letním odpoledni přece jen trochu náročnější výstup na vrchol kopce. Třicetistupňové vedro naštěstí zpříjemnil mírný větřík, takže celý obřad na prostranství mezi kapličkami proběhl v příjemné sváteční náladě. Novomanžele oddávala místostarostka Úštěku paní Marie Trnková a o hudební doprovod se postarala skupina Helikoptrio z České Lípy.
Po skončení obřadu se většina svatebčanů přesunula do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech, v jehož prostorách zahrála skupina Helikoptrio několik skladeb na počest novomanželů. Ještě před koncertem vystoupil Jan Nepomuk Jiřiště s malým blahopřáním a krátkým příspěvkem k historii a osudům kostela.
Potom již čekala na svatebčany večerní hostina s hudbou a tancem, která proběhla v areálu Kynologického klubu v České Lípě na Slovance. Zde bylo možné příjemně posedet v sále nebo venku pod stromy, k dispozici byla hojnost jídla i pití a k tanci až do půlnoci výborně hrála skupina Stratos.
Svatba se velmi vydařila, Mirkova organizace byla perfektní, všechno klapalo k naprosté spokojenosti a šťastně se podařilo vypátrat i unesenou nevěstu. Všichni se dobře bavili, k našemu obveselení významně přispěli i nejmladší účastníci a družičky, kteří vydrželi svěží až do pozdního večera a nevyhýbali se ani zpěvu a tanci.

Petře i Mirkovi srdečně blahopřejeme a na jejich společné životní pouti přejeme mnoho radosti a štěstí.
 

Svatba na Ostrém

Koncert v Konojedech

Večerní hostina s tancem