Táborák na faře v Dolní Krupé

10. června 2006

      Členové našeho občanského sdružení měli poprvé příležitost seznámit se s objektem fary v Dolní Krupé, kterou nám nabídl k pronájmu správce farnosti Honza Jiřiště. Možnosti prohlédnout si tento krásný objekt využilo 13 členů sdružení a jejich rodinných příslušníků. Honza Jiřiště nám ukázal i kostel a vyprávění o jeho historii doplnil hrou na kostelní varhany.
       Setkání pokračovalo až do večera posezením u táboráku.

Táborák v Dolní Krupé