Kaplička na návsi, křížek v polích

konference na téma Místní komunita a péče o drobné památky
Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

13. -14. května 2006

V roce 2005 vznikla myšlenka uspořádat konferenci o drobných památkách v České Lípě. Dohodli jsme se na tom s paní Jarmilou Štogrovou, která v roce 2004 pořádala setkání přátel drobných památek v České katolické knihovně v Praze. Letošní konference proběhla v květnu v prostorách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Sobota 13.5.2006

Konference začala v 9.30 hodin v prostorách klubovny Vlastivědného muzea a galerie. Po přivítání ředitelem muzea ing. Z. Vitáčkem, pí. J. Štogrovou a p. M. Pröllerem byl uveden příspěvek etnografa muzea Jaroslava Slabého o historii a současnosti dokumentace památek v českolipském muzeu, zároveň byl i předveden a nabídnut případným zájemcům počítačový program pro evidenci památek. Následoval příspěvek p. Aleše Palána, redaktora Katolického týdeníku, který promluvil na téma mediální a knižní prezentace drobných sakrálních památek a představil i soutěž, kterou uvedený týdeník uspořádal na téma drobných památek. Velký ohlas sklidil příspěvek Natálie Belisové ze Správy Národního parku České Švýcarsko, která uvedla příklady oprav památek a způsob získávání finančních prostředků na tyto opravy v národním parku. Petr Juřák z Muzea Beskyd z Frýdku-Místku předvedl na příkladu jedné z obcí Frýdecko-Místecka počet, stav a druh tamních drobných památek. Dopolední blok, který řidil Miroslav Pröller pak završil p. Josef Jiřička ze Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava zprávou o obnově drobných sakrálních památek na Šumavě.

Polední přestávka byla vyplněna obědem, prohlídkou muzea a také přilehlé klášterní zahrady s instalovanými drobnými památkami, která byla právě tento den slavnostně otevřena po rekonstrukci pro veřejnost.

První odpolední blok řídil p. Josef Štogr a jako prvního uvedl katolického kněze P. Josefa Hurta z Mostu, který promluvil na téma dobrovolné iniciativy severních Čech v ochraně památek a přístup Litoměřického biskupství k této problematice. Josef Štogr měl příspěvek na téma filantropie a místního dárcovství; Jan Moravec z Českého svazu ochránců památek uvedl zkušenost s pozemkovými spolky v souvislosti s drobnými památkami. Za omluveného Jindřicha Nuska z vlašimského Muzea Podblanicka přečetla příspěvek na téma "historické struktury krajiny a obnova drobných památek" Jarmila Štogrová.

Následovala odpolední přestávka a po ní poslední blok příspěvků vedený pí. Jarmilou Štogrovou. Irena Bukačová z Muzea v Mariánské Týnici přispěla referátem o souvislosti drobných památek a krajiny. Miroslav Pröller z obč. sdružení Drobné památky severních Čech se podělil o zkušenosti z činnosti sdružení, které se zabývá dokumentací a obnovou drobných památek, získáváním finančních prostředků na velké sakrální objekty a hledáním nového využití pro opuštěné kostely a kaple. Martin Šerák z Památkářské obce českokrumlovské měl obsáhlý příspěvek o problematice litinových křížů, jejich původu, využití a konzervaci. Poslední příspěvek pronesl Petr Císařovský z občanského sdružení Pšovka - okrašlovacího spolku Kokořínska o činnosti tohoto sdružení a o projektu 100 křížů pro Severní Čechy. Následovalo setkání v kuloárech a posezení v Klášterní restauraci.

Během konference bylo k dispozici bezplatné občerstvení a bylo zde také možno zakoupit několik zajímavých publikací o drobných památkách. Konference se zúčastnilo 63 zájemců z celé ČR. Uspořádání konference významně pomohl příspěvek od Nadace VIA, na organizaci akce se z našeho sdružení podíleli Jirka Kühn, Míša Komersová, Petra Dvořáková a Mirek Pröller. Pro zájemce bylo zajištěno ubytování v Hotelu Lípa.

Neděle 14.5.2006

Pro zájemce byl v neděli uspořádán výlet po památkách Zákupska. V 10 hodin se na českolipském náměstí sešlo celkem 34 účastníků. Vyrazili jsme kolem sídliště Špičák směrem na Písečnou a cestou jsme si ukázali několik míst, na kterých stály zaniklé drobné památky. V Písečné jsme si prohlédli opravený výklenek s křížem, smírčí kříž a zcela nově postavenou kapličku Nejsvětější Trojice u vodárny. Dále jsme pokračovali do Nového Šidlova, kde jsme se sešli u naší kaple sv. Valentýna s P. Janem Jiřištěm z Bělé pod Bezdězem. Honza nás seznámil s osudy sv. Valentýna, pohovořil o své spolupráci s naším občanským sdružením a celé společné setkání završil krátkou pobožností. Poté naše cesta pokračovala údolím do Starého Šidlova a na louku nad obcí, kde náš člen Kamil Ešner právě opravuje kapličku. V Lasvicích jsme navštívili křížový kámen, prohlédli si práce na kapli, kterou obnovují naši členové manželé Jandlovi a polní cestou jsme se dostali do Nových Zákup. Kolem opraveného výklenku u mostu přes Svitávku jsme došli do Zákup, odkud většina účastníků odjela do České Lípy vlakem v 16.05 a zbývající účastníci o hodinu později autobusem.

Konference i výlet se podle účastníků velmi vydařily, za což patří všem organizárům poděkování. Z příspěvků konference byl vydán almanach (můžete si jej stáhnout v Archivu).