Osazení pamětní desky Theodora Körnera na Dutém kameni u Cvikova

Sobota 16. 4. 2005

Před časem se na naše občanské sdružení obrátil ing. Milan Sekyra z Ústí nad Labem s prosbou, zda bychom mu pomohli s osazením pamětní desky u reliéfu Theodora Körnera na Dutém kameni u Cvikova. Naše sdružení proto nechalo vyrobit mosaznou desku s krátkým textem připomínajícím tohoto německého básníka a v sobotu 16. dubna jsme ji slavnostně osadili na skalní stěnu s reliéfem.
V příjemném jarním odpoledni se u reliéfu sešlo kolem 30 lidí, z nichž bylo 8 členů sdružení, a z Liberce dorazil i spisovatel Miloš Zapletal s manželkou. Všichni zúčastnění si poté vyslechli několik skladeb, které na flétny zahráli synové Jirky Stránského ze Cvikova, dozvěděli se něco o geologii přírodní památky Dutý kámen i o historii reliéfu, a p. Sekyra ml. povyprávěl o životě Theodora Körnera a zarecitoval jednu z jeho básní. Po oficiální části slavnosti bylo pro všechny připraveno malé pohoštění.