Autorské čtení Isy Engelmann v České Lípě

Úterý 25. 1. 2005

Občasnké sdružení uspořádalo spolu s okresní knihovnou v České Lípě autorské čtení z knihy "Návrat pod zelenou střechu" autorky paní Isy Engelmann. Je to rodačka z Indie, která prožila jako dítě válku v Liberci a v roce 1946 byla odsunuta do SRN. Ve své knize popisuje své dětství, odsun a následně i návrat po roce 1989 do domu svých rodičů.
Paní Engelmann se nám v roce 2004 sama přihlásila po zveřejnění našeho článku v Prager Zeitung a spolupracuje s námi při navazování kontaktu s německými rodáky.
Autorské čtení probíhalo v českém i německém jazyce, zúčastnilo se ho kolem 30 posluchačů a podle následné velmi bohaté a chvílemi i emotivní besedy můžeme soudit, že se všem velmi líbilo. Po autorském čtení bylo možné si uvedenou knihu i koupit. Z našeho sdružení se autorského čtení zúčastnilo 5 členů.