Osazení obrázku Panny Marie Bolestné v sedle Na Výpřeži pod Ještědem

Středa 17. 11. 2004

Nápad znovu osadit obrázek Panny Marie Bolestné v sedle Na Výpřeži vznikl při čtení knihy Marka Řeháčka "O pozoruhodných a tajemných místech Ještědských hor", v níž se o Mariánském obrázku Na Výpřeži uvádí toto:
V Liberci se roku 1804 konal velký výroční trh. Mezi obchodníky kteří se sem sjeli byla i skupina kožešnic z České Lípy. Protože vydělaly dost peněz, rozhodly se, že ještě večer se vydají na cestu domů. Cesta vedla přes hřeben Ještědských hor, asi v polovině cesty do sedla ženy zaslechly hlasy a ihned si uvědomily, že je pronásledují lapkové. Při útěku však po chvíli ztratily cestu a když si již myslely, že je jejich konec, počaly se modlit k Bolestiplné Matce, aby je opět navedla na správnou cestu. Chvíli se ještě proplétaly hustým smrčím, až najednou přišly na světlejší místo. Na starém buku tam visel Mariánský obrázek. Ženy byly zachráněny. Jako výraz vděčnosti se kožešnice rozhodly, že obrázek, který již poznamenal zub času, nechají opravit. Toto předsevzetí se splnilo a v roce 1811 obyvatelé České Lípy obrázek sejmuli a zrenovovali. Navíc byl vysvěcen českolipským děkanem Antonem Ringelem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ještě týž den byl v doprovodu několika občanů odnesen a zavěšen na své původní místo. Od té doby zde visel a byl ještě třikrát opraven; až do 1. světové války se o něj staral soukeník Franz Wollman z Křižan.
Obrázek se po 2. světové válce nedochoval. Protože se naše sdružení o podobné památky stará a o obrázek se starali českolipští občané, rozhodli jsme se obrázek opět namalovat a osadit na stejné místo. Obrázek byl namalován původní technikou podmalby na sklo členkou sdružení pí. Annemarií Wünschovou, sklo bylo zalito olovem a dřevěnou schránku na obrázek vyrobil p. Helmich z Děčína. Na samotné realizaci akce jsme se domluvili s Jizersko-ještědským horským spolkem, jehož členem je i výše uvedený autor knihy. Ještě před osazením byl nový obrázek v neděli 14.11.2004 požehnán na závěr mše v kostele Narození Panny Marie v České Lípě, tedy na stejném místě jako v roce 1811 původní obraz. Datum osazení bylo domluveno na středu 17.11.2004 a ještě před tím byl členy horského spolku vybrán vhodný buk v blízkosti sedla Na Výpřeži.

Na ranním srazu členů našeho sdružení na hlavním nádraží v České Lípě jsme se sešli jen čtyři - M. Pröller, M. Komersová, J. Kühn a M. Kašparová. Odtud jsme se v 7.28 hodin svezli vlakem do stanice Křižany a dále pokračovali pěšky. Počasí nebylo ideální - bylo mlhavo, pršelo a ve vyšších partiích navíc dost foukalo. Po silnici jsme došli do Křižanského sedla a u sousoší Piety jsme odbočili po turistické značce přes Malý Ještěd až do sedla Na Výpřeži. Protože jsme zde byli poměrně brzy, prošli se někteří z nás ještě na vrchol Ještědu nebo k níže stojící chatě Ještědka. Hlavní sraz na odpočívadle u silnice byl v 11.30 hodin. Z našeho sdružení přijeli ještě manželé Wünschovi, Hornychovi a p. Rosol. Přijel také Honza Jiřiště, který se ujal požehnání obrázku. Celkem se nás i přes nepřízeň počasí sešlo téměř 35. Po krátkém seznámení se členy horského spolku - včetně autora knihy Marka Řeháčka - jsme odešli ke starému buku u cesty do Křižan. Úvodní slovo o nápadu s osazením obrrázku měl Mirek Pröller, po něm promluvil Marek Řeháček a na konec obraz požehnal a výklad k ikonografii podal Jan N. Jiřiště. Poté byl obrázek pomocí žebříku zavěšen na buk a zajištěn proti uvolnění i šroubem. Když byl obrázek zavěšen, vydala se část přítomných do Kryštofova Údolí - někdo pěšky a někdo autem. Sešli jsme se v místní hospůdce, kde však nebylo příliš útulno a nevařilo se, takže jsme se zdrželi jen krátce a brzy pokračovali na domluvenou prohlídku muzea betlémů v bývalé škole. Zde nás velice zaujal osobitý výklad majitele muzea o místní tradici výroby betlémů i o vystavených exponátech. Po prohlídce jsme se přesunuli do blízkého penzionu, kde nám již bylo velmi příjemně. Po pozdním obědě a občerstvení jsme se kolem půl čtvrté rozloučili se členy horského spolku a pěšky zdolali posledních pár set metrů do kopce k nádraží, odkud nás vlak odvezl zpátky do České Lípy.
Akce byla velice zdařilá, škoda jen, že ji trochu kazilo nevlídné počasí.