Svěcení zvonů v Mařenicích

Sobota 12. 6. 2004

V sobotu 12. června 2004 se v Mařenicích konala nevšední slavnost. Před kostelem sv. Marie Magdaleny byly slavnostně vysvěceny dva nové zvony, Panna Maria (380 kg) a Svatý Josef (230 kg), odlité zvonařskou dílnou Rudolfa Pernera v německém Pasově. Nové zvony vysvětil generální vikář Karel Havelka z Litoměřic. Po vysvěcení byly oba zvony jeřábem vyzvednuty do věže, kde byl již dříve zavěšen historický zvon Sv. Máří Magdaleny z roku 1606, který jako jediný z mařenických zvonů přežil válečné rekvizice. Po vysvěcení zvonů byla v kostele sloužena česko-německá mše svatá a krátce po jejím skončení se mařenické zvony poprvé společně rozezněly.

S iniciativou na pořízení zvonů přišli rodáci z Mařenic a okolí, kteří dnes žijí v Německu. Protože ale jejich sbírka nestačila, byl o pomoc požádán také Česko-německý fond budoucnosti, další peníze poskytla obec Mařenice a sbírka byla uspořádána i mezi obyvateli a rekreanty celé mařenické farnosti, do níž patří kromě Mařenic ještě Mařeničky, Naděje, Juliovka, Dolní a Horní Světlá. Celkové náklady na zhotovení nových zvonů činily i s automatickým pohonem 570 tisíc korun.