Theatrum Passionale

PAŠIJE
čili
Zrcadlo umučení a vzkříšení
Pána našeho Ježíše Krista

Okna, 10. 4. 2004

Pašije jsou převyprávěním biblického příběhu utrpení posledních dnů pozemského života Ježíše Krista. Hrály se a dodnes hrají po celém křesťanském světě, kde mají lidé potřebu připomenout si a znovu prožít tento příběh. Forma divadelního představení umožňuje lidem stát se součástí děje, procítit jej a přemýšlet o něm.

V západní Evropě nacházíme první stopy pašijových her již ve 12. století, u nás se však objevují až ve století čtrnáctém. Husitství ale divadlu nepřálo a s příchodem luteránské víry v 1. polovině 16. století odtud pašijové drama zmizelo. Znovu je zavedli až jezuité v polovině 16. století a nejvíce se tato představení rozšířila v době pobělohorské. Když se pak kolem poloviny 18. století církevní instituce od pašijových představení distancovaly, přeměnila se velkopáteční procesí v lidovou pašijovou hru. V severních Čechách měly lidové pašijové hry velkou tradici, na kterou navazuje i představení, konané letos již podruhé v Oknech na Českolipsku.

Pašijové hry o Bílé sobotě 10. dubna 2004 navštívilo okolo dvou set lidí z blízkého i dalekého okolí. Představení začalo v místním kostele scénou poslední večeře Páně, odkud se děj přesunul na prostranství u památného stromu, které představovalo Getsemanskou zahradu. Další scény se odehrály u místní školy a na zahradě sousedního domu, kde byl Ježíš předveden před Piláta. Odtud pak Ježíš nesl svůj kříž na Golgotu, kde byl ukřižován a závěrečná scéna zmrtvýchvstání se odehrála opět uvnitř kostela. Atmosféru představení dotvořila v kostele varhaní hudba se zpěvem a Kristovu cestu doprovázely kytary a flétny.
V představení účinkovalo i několik členů našeho občanského sdružení.

Účinkovali:
Ježíš - Tomáš Havelka
Jidáš - Zdeněk Dudka
Petr - Tomáš Voves
ostatní apoštolové - děti ze základní školy v Oknech
Kaifáš - Miroslav Pröller
Pilát - Karel Merhaut
Anděl - Kateřina Myšková
Šimon Kyrenejský - Petr Smetáček
ženy - Stanislava Sklenková, Míša Králová, Iveta Myšková
Veronika - Veronika Havelková
setník - Karel Slavík
římští vojáci - děti ze základní školy v Oknech
muzikanti - Vojtěch Král, Milan Myška
  Hudba:
hudba a varhany - Petr Smetáček
zpěv - Kateřina Myšková
hudba, kytara, zpěv - Vojtěch Král
kytara, zpěv - Milan Myška
flétny - Míša Králová, Iveta Myšková
zpěv - děti ze Základní školy v Oknech


Kostýmy:
Stanislava Sklenková, Markéta Myšková, Veronika Havelková

Scénář a režie:
Veronika Žáková