Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Malchersův kříž

Malchersův kříž - 24.6.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Ždírec     Obec: Ždírec

Kříž stojí na rozcestí v nejvyšším místě lesní cesty, vedoucí ze Ždírce do Korců, asi 1 km severozápadně od křižovatky nad Ždíreckým dolem.

Popis: Kříž se skládá z fundamentu, na kterém stojí podstavec, sokl se špatně čitelným rytým nápisem a římsovitá hlavice.

Oprava kříže, květen-červen 2005:
      V průběhu opravy byly všechny kamenné části včetně zaneseného fundamentu očištěny, posututá hlavice byla vyrovnána a na jejím vrcholu byl osazen nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.
      Na obnově se podíleli členové sdružení Ing. Vojtěch Král a Miroslav Pröller.

Stav kříže po očištění, 22.5.2005

Požehnání kříže
      U obnoveného Malchersova kříže jsme se sešli v pátek 24. června 2005, abychom byli společně s občanským sdružením Pšovka přítomni jeho požehnání.
      Pouť ke kříži začala v 19:15 hodin u kostela v Bořejově, odkud jsme šli přes Ždírec po silnici směrem na Tachov, a u kapličky za Ždírcem jsme odbočili na lesní cestu do Korců. U kříže, stojícího na tichém lesním rozcestí, nás již očekával kněz Jan Nepomuk Jiřiště z Bělé pod Bezdězem, který celé požehnání vedl, a přečetl nám také zajímavé pojednání o souvislosti některých rostlin a zvířat s křížem a Ukřižováním Ježíše Krista v lidové tradici.
      Po požehnání kříže jsme se vydali na samotu do Ždíreckého dolu, kde se, stejně jako loni, konal táborový oheň. Příjemné posezení v krásném prostředí této roubenky doprovodil do hluboké, jasné a teplé svatojánské noci na svou kytaru a banjo redaktor Českolipského deníku Petr Randus.

Požehnání kříže, 24.6.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/