Kříž u silnice do Žandova

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Valteřice,   obec: Žandov

Kříž stojí na severním okraji osady po levé straně silnice do Žandova.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec spojený se soklem. Podstavec má dva stupně; spodní má tvar pravidelného čtverce, horní část je římsovitá a má přední i zadní stranu obloukovitě vysazenou dopředu. I u soklu je přední a zadní strana obloukovitě vysazená ven, rohy nahrazují na všech čtyřech stranách vždy 2 sloupky, zakončené patkou a hlavicí. Na přední straně je v mělkém výklenku rytý vyzlacený německý nápis s letopočtem 1871 (?), na zadní straně je zbytek po opěrce kříže. Hlavice má podobný tvar jako podstavec a sokl, je římsovitá, v hlavici je osazena patka původního litinového kříže, který se nedochoval. Kolem kříže byl původně kovový plůtek, ze kterého se zachovaly jen části. Vedle křížku stojí dvě mohutné lípy.

Oprava kříže, červenec-září 2005:

Před opravou byl povrch památky značně poškozen rozpadem nekvalitního pískovce a na vrcholu chyběl kříž.

Během opravy byla povrchová poškození pískovce opravena a do hlavice byl osazen nový kovový kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.

Na obnově památky se podílel Miroslav Pröller a externí spolupracovníci sdružení J. Hlavnička a L. Krejčík. Opravu zaplatil Městský úřad v Žandově.