Skalní výklenek u silnice do Kamenice

Skalní výklenek s obrázkem

Katastr: Zákupy,   obec: Zákupy

Výklenek je vytesán do skály po pravé straně silnice ze Zákup do Kamenice, těsně za mostem přes Svitávku.

Popis: Do skály s uměle zarovnanou čelní stěnou je vytesán hluboký výklenek s nikou pro obraz, nad nímž je ještě jedna mělčí nika a vystouplý reliéf kříže. Na malé plošince nad skálou byly nalezeny stopy po osazení malého kovového kříže.

Historie:

V popisu Kamenického údolí od Adolfa Kirschnera, uveřejněného v roce 1908 v časopise Mitteilungen des nordböhmischen Excursions Clubs, je památka zmíněna jako "kamenný výklenek s bohoslužebným nešporním obrazem".

Oprava výklenku, říjen 2004 - červenec 2005:

Obnovu skalního výklenku iniciovalo občanské sdružení Zákupská iniciativa, vedené p. Kučerou, které také věnovalo potřebné finanční prostředky. Realizace se ujalo naše občanské sdružení.

Výklenek byl před opravou značně poškozen, skála byla popraskaná a původní výplň výklenku vydrolená, samotný výklenek byl do značné výše zanesen hlínou a pískem.

Výklenek byl proto nejprve vyčištěn, skalní stěna byla vyspravena a nabílena a vystouplý reliéf kříže byl vyzlacen. Opravený výklenek byl opatřen mříží a vyzdoben obrazem Panny Marie, jehož předlohou bylo dílo od El Greca. Malbu obrazu velmi ztěžovala vlhkost, prosakující ze skály, kvůli níž se téměř uschlá malba několikrát rozpila a musela se opravovat.

Zednickou opravu výklenku provedl J. Hlavnička z Nového Boru, mříž vykoval J. Polák z Dolní Libchavy a obraz přímo na sklaní stěnu namalovala členka našeho sdružení Markéta Kašparová.