Kříž pod kaštany

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Vrchovany,   obec: Vrchovany

Kříž stojí na levé straně polní cesty, vedoucí z Vrchovan k jihovýchodu, asi 300 m od silnice do Dubé.

Popis: Podstavec obdélníkového půdorysu má v horní části zužující se římsy. Sokl má vpředu i na bocích mělké obdélníkové výklenky s rámy, ve výklenku na přední straně byly otvory po osazené desce.
Kříž stojí pod dvěma mohutnými kaštany.

Oprava kříže, srpen 2005:

Před opravou byl na svém místě pouze poškozený fundament, podstavec a sokl. Spodní část hlavice byla rozbitá a poškozený horní díl hlavice se zbytkem patky litinového kříže ležel povalený vedle památky.

V průběhu prací byla opravena poškozená místa na kamenných částech památky a podle dochovaných zbytků byl z pískovce vytesán nový spodní díl hlavice. Po sestavení byl do hlavice zasazen nový kovaný kříž. Povrch kamenných částí byl nakonec zpatinován.

Celou opravu včetně vytesání hlavice a zhotovení kříže provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru. Náklady zaplatil Obecní úřad ve Vrchovanech z grantu, získaného od Libereckého krajského úřadu.