Kaplička v poli pod Brnišťským vrchem

Kamenná kaplička

Katastr: Velenice,   obec: Velenice

Kaplička stojí v poli severně od obce u zaniklé cesty, vedoucí z Velenic přes Orlí vrch k úpatí Brnišťského vrchu.
Stojí na parcele č. 650 v k.ú. Velenice u Zákup, jejímž majitelem je Zemědělské obchodní družstvo Brniště.

Popis: Obdélná kaplička z pískovcových kvádrů má trojúhelníkový štít a v klenutém vnitřním prostoru je výklenek pro obraz.

Oprava kapličky, léto 2010:

Před opravou byla kaplička v dezolátním stavu - omítky byly opadané, střecha částečně chyběla a okolí bylo zarostlé.

V roce 2010 se nám podařilo získat na opravu kapličky dotaci ve výši 71 450,-Kč od Nadace VIA. Díky tomu mohla být celá kaplička v letních měsících očištěna a připravena na omítku, poškozené pískovcové římsy byly opraveny, ošetřeny impregnací a zbytky staré střechy byly odstraněny. Potom byl sestaven nový krov, na nějž byla položena krytina z bobrovky, vnitřní i venkovní stěny byly omítnuty, vyštukovány a vymalovány. Nakonec bylo upraveno okolí památky.

Opravu kapličky provedl člen občanského sdružení Kamil Ešner z Nového Boru.