Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Obrázek sv. Jiří pod Kobylou

Obrázek sv. Jiří pod Kobylou - 25.4.2009 dřevěný obrázek

Katastr: Svor     Obec: Svor

Obrázek je na vzrostlém buku mezi Kobylou a Pařezem po levé straně lesní silničky vedoucí z Rousínova na Novou Huť, asi 200 m před odbočkou ke Kaufmannovu buku.

Popis: Dřevěná deska s malovaným obrázkem a stříškou je osazena na kmeni vzrostlého buku.

Historie:
      Obrázek byl na místě osazen v sobotu 25. dubna 2009 a o rok později byl vysvěcen. V polovině října 2016 byl starý a již poněkud vybledlý obrázek nahrazen novým.
      V průběhu těžby dřeva před koncem roku 2020 obrázek ze stromu spadl, ale naštěstí nebyl výrazněji poškozen. Přes zimu byl uložen ve Cvikově a na jaře 2021 jej chceme opět vrátit na původní místo.

Osazení obrázku, 25. dubna 2009:
      Obrázek byl na mohutném buku osazen za krásného jarního dne po svatém Jiří - v sobotu 25.4.2009. Místo pod Kobylou bylo vybráno jako díkůvzdání za všechny poutníky, kteří někdy na tomto kopci sešli ze své cesty a třeba jen na chvíli v bučině zabloudili. Nebylo jich ve zdejší spleti cest málo a další možná ještě zabloudí...
      Nápad realizovali, místo vybrali a osazení obrázku provedli Jiří Kühn, Jiří Stránský, Míša Komersová a Naděžda Hrochová. Na práci a přípravách se podíleli také další členové sdružení a milovníci Lužických hor: desku se stříškou vyrobil Kamil Ešner a obrázek namalovala Markéta Kašparová, úpravu desky k zavěšení provedl pan Václav Semerád, lehký skládací žebřík půjčili manželé Polcarovi z Rousínova a skvělé nářadí zapůjčil majitel Dino servisu pan Jaroslav Kulhánek. Všem patří velký dík za pomoc při realizaci.
      Doufáme, že obrázek, jehož historie teprve začíná, bude stejně jako jiné historické křížky a pomníčky v Lužických horách obšťastňovat kolemjdoucí po dlouhou řadu roků.

osazování obrázku 25.4.2009 obrázek těsně po osazení, 25.4.2009 detail obrázku

Posvěcení obrázku 23. dubna 2010:
      Požehnání obrázku se konalo v pátek před svátkem sv. Jiří 23. dubna 2010. Kolem půl šesté opoledne jsme se sešli na rozcestí pod Bouřným, odkud jsme došli asi 1 km lesem k obrázku, kde nás již čekal farář Jan Nepomuk Jiřiště. Všech 19 účastníků si v krásném jarním podvečeru se zájmem vyslechlo Boží slovo i Honzovo vyprávění o sv. Jiří, doprovázené starými náboženskými písněmi, které se v lesním tichu krásně rozléhaly a soutěžily se zpěvem ptáků, ťukáním strakapoudů i dalšími lesními zvuky. Po požehnání bylo k dispozici malé občerstvení, při němž nám Míša Komersová přečetla smyšlenou pověst o obrázku a poté objasnila i skutečné důvody, které nás k umístění obrázku pod Kobylou vedly. Asi polovina účastníků pak ještě pokračovala v zábavě při posezení v penzionu Milštejn v Rousínově.

Posvěcení obrázku 23. dubna 2010 Posvěcení obrázku 23. dubna 2010 Posvěcení obrázku 23. dubna 2010 Posvěcení obrázku 23. dubna 2010 Posvěcení obrázku 23. dubna 2010 Posvěcení obrázku 23. dubna 2010

Obnova obrázku, 2016:
      Protože obrázek, vystavený nepříznivým klimatickým podmínkám, v uplynulých letech hodně vybledl, rozhodli jsme se jej obnovit. Dne 14. května 2016 proto Patrik Mataj z Jablonce nad Nisou starý obrázek ze stromu sundal a odvezl jej k obnovení. Po posouzení jeho stavu namalovala Markéta Kašparová z České Lípy nový obrázek a opravila dřevěnou stříšku. V sobotu 15. října 2016 pověsil Patrik Mataj obnovený obrázek zpět na své místo v lese pod Kobylou.

Obnovený obrázek 15. října 2016

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/