Obrázek sv. Antonína

Kamenný sokl s malovaným obrázkem

Katastr: Svor,   obec: Svor

Obrázek stojí asi kilometr za obcí u lesní cesty, vedoucí údolím mezi Medvědím a Rousínovským vrchem směrem na Novou Huť.

Popis: Na kamenném podstavci, který má na vystouplé obdélníkové ploše vpředu nápis Opraveno 2008, stojí sokl s mělkým obdélníkovým výklenkem, v němž je osazen obrázek sv. Antonína. Hlavice je římsovitá, trojúhelníkového profilu.

Oprava obrázku, září 2008:

Před opravou byly pískovcové části povrchově poškozeny, hlavice byla prasklá a výklenek v soklu byl prázdný.

Během opravy byly poškozené části opraveny, z pískovce byla vysekána nová hlavice a do výklenku v soklu byl osazen nový obrázek. Povrch pomníčku byl zpatinován do jednotné barvy.

Opravu provedl člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, finanční prostředky poskytly Lesy ČR.