Walterův kříž

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Svor,   obec: Svor

Kříž stojí asi 1,5 km za Svorem na pravé straně silnice do Rumburka, naproti odbočce lesní silničky pod Rousínovským vrchem.

Popis: Na dvoustupňovém fundamentu stojí třístupňový podstavec obdélníkového půdorysu. Dolní stupeň je nejvyšší a na jeho přední straně je rytý nápis: ERRICHTET VON JOSEPH WALTER OBERFÖRSTER IM JAHRE 1876. Další dva stupně jsou nižší a užší, horní z nich je zdobený reliéfem. Na přední stěně soklu jsou po stranách dvě svislá vystouplá pole s profilovanou patkou a hlavicí, v horní polovině plochy mezi nimi je mělký čtvercový výklenek po osazené desce. Hlavice má do stran vysazené římsy, z nichž dolní je reliéfně zdobená. V horní části jsou tři směrem vzhůru se zužující nízké stupně a do dolního stupně je vpředu zasazen kovový držák lampičky. Do vrcholu hlavice je osazen litinový kříž s korpusem Krista a nápisovou deskou.

Oprava kříže, prosinec 2007:

Před opravou byl litinový kříž ulomen. Kopii původního litinového kříže vyrobil a osadil p. Martin Šerák z Vyššího Brodu.