Kříž u cesty ke koupališti

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Svor     Obec: Svor

Kříž stojí u cesty k bývalému lesnímu koupališti na rozcestí těsně za železničním viaduktem.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec obdélníkového půdorysu s rytým rámem na přední straně. Sokl má vpředu půlkruhovitě zaklenutou niku, hlavice má do stran vysazené římsy a na vrcholu je osazen kovový kříž.

Historie:

Kříž stál původně asi o 150 m severněji mezi čtyřmi stromy u okraje louky. Kdysi byl ohrazen plůtkem, zasazeným mezi čtyři kamenné rohové sloupky.

Oprava kříže, říjen 2007:

Před opravou stál kříž mezi čtyřmi vzrostlými stromy a působením jejich kořenů byl silně nakloněn na levou stranu. Kamenný podstavec i hlavice byly značně poškozené, horní stupeň hlavice byl zničen a litinový kříž chyběl.

Během opravy byly všechny dochované části památky přesunuty na nové stanoviště u rozcestí. Kamenné části byly opraveny a na hlavici byl doplněn malý horní stupeň, do něhož byl osazen nový kovový kříž.

Opravu provedl člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru.