Kříž v osadě Plesa

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Svojkov,   obec: Svojkov

Kříž stojí na křižovatce v osadě Plesa, kde se silnice ze Svojkova větví směrem na Zákupy a Svitavu.

Popis: Dvoustupňový podstavec kříže stojí na novém fundamentu, vybetonovaném místními obyvateli na konci 90. let 20. století. Sokl má na přední straně niku s vystouplou dolní římsou, která nese stopy po modrém vymalování, a v níž kdysi stála soška Panny Marie. Po stranách niky jsou svislé lizény, ukončené nahoře hlavicí a dole patkou, nad nikou je vystouplá obdélníková plocha, na níž byl původně německý nápis. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou vpředu obloukovitě zvednuté, a v ploše pod obloukem je vystouplý reliéf květu. V horní části hlavice je stupeň, do něhož byl osazen litinový kříž.

Oprava kříže, říjen 2005:

Povrch pískovce byl před opravou značně poškozen, zvláště na dolní části soklu a na přední hraně hlavice. Původní litinový kříž chyběl.

V průběhu opravy byla poškozená místa památky opravena a do hlavice byl osazen nový litinový kříž od p. Kovaříka z Mariánské Týnice. Opravu zaplatil Obecní úřad ve Svojkově a provedli ji externí spolupracovníci sdružení J. Hlavnička a L. Krejčík, kříž osadili členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller.