Kaplička ve starých sadech

Kamenná kaplička

Katastr: Svojkov,   obec: Svojkov

Kaplička stojí na kraji sadů u bývalé polní cesty, vedoucí od Nových Domků jihozápadním směrem k silnici do Starého Šidlova a Zákup.

Popis: Výklenková kaplička s dřevěným křížem ve výklenku má po stranách svislé vystouplé plochy s hlavicí nahoře, ve štíte je malá obloukovitě završená nika s obrazem Panny Marie. Střecha je plechová.

Oprava kapličky, 2007 - 2008:

Před opravou stála kaplička těsně před vzrostlým jasanem, jehož kořeny kapličku roztrhly a způsobily její naklonění dopředu. Střecha kapličky byla zničená, omítka opadaná a chyběly i části zdiva.

Během opravy byla celá kaplička rozebrána a asi 5 m před jejím původním stanovištěm byl vybetonován nový fundament, na kterém byla kaplička znovu vystavěna. Opravu provedl člen občanského sdružení Kamil Ešner z Nového Boru, obrázek do niky namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Nového Boru.

Finanční prostředky na opravu ve výši 50.000,-Kč získalo naše sdružení z grantu Nadace Občanského fóra, 3.500,-Kč na namalování obrázku uhradil Obecní úřad Svojkov.