Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u bývalého hřbitova v Tanečku

Kříž u bývalého hřbitova v Tanečku - 8.12.2016 kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky     Obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 450 m jihozápadně od Tanečku za bývalým hřbitovem vpravo od silnice na Rané.

Oprava kříže, léto 2016:
      Kříž měl před opravou poškozený kamenný podstavec, fundament byl zanesený hlínou a litinový kříž byl zlomený.
      V průběhu restaurování byla odkopána hlína od pískovcového fundamentu, všechny pískovcové části památky byly opraveny a na vrcholu byl doplněn nový litinový kříž.
      Finanční prostředky na restaurování získala Obec Stvolínky z dotace Ministerstva zemědělství ČR a část prostředků darovala obec. Kříž restaurovala pí. Eva Míčková z Litoměřic.

Stav kříže před opravou, 22.12.2013

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/