Kříž u bývalého hřbitova v Tanečku

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky,   obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 450 m jihozápadně od Tanečku za bývalým hřbitovem vpravo od silnice na Rané.

Oprava kříže, léto 2016:

Kříž měl před opravou poškozený kamenný podstavec, fundament byl zanesený hlínou a litinový kříž byl zlomený.

V průběhu restaurování byla odkopána hlína od pískovcového fundamentu, všechny pískovcové části památky byly opraveny a na vrcholu byl doplněn nový litinový kříž.

Finanční prostředky na restaurování získala Obec Stvolínky z dotace Ministerstva zemědělství ČR a část prostředků darovala obec. Kříž restaurovala pí. Eva Míčková z Litoměřic.