Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice do Zahrádek

Kříž u silnice do Zahrádek - 8.12.2016 kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky     Obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 100 m za obcí na levé straně hlavní silnice do Zahrádek.

Oprava kříže, léto 2016:
      Kříž měl před opravou poškozený kamenný podstavec, chyběl kříž a fundament byl zanesený hlínou.
      Během opravy byl odkopán a očištěn základ, opraven kamenný podstavec i všechny pískovcové části a nakonec byl doplněn nový kamenný kříž.
      Finanční prostředky na restaurování získala Obec Stvolínky z dotace Ministerstva zemědělství ČR a část prostředků darovala obec. Kříž restaurovala pí. Eva Míčková z Litoměřic.

Stav kříže před opravou.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/