Kříž u silnice do Zahrádek

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky,   obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 100 m za obcí na levé straně hlavní silnice do Zahrádek.

Oprava kříže, léto 2016:

Kříž měl před opravou poškozený kamenný podstavec, chyběl kříž a fundament byl zanesený hlínou.

Během opravy byl odkopán a očištěn základ, opraven kamenný podstavec i všechny pískovcové části a nakonec byl doplněn nový kamenný kříž.

Finanční prostředky na restaurování získala Obec Stvolínky z dotace Ministerstva zemědělství ČR a část prostředků darovala obec. Kříž restaurovala pí. Eva Míčková z Litoměřic.