Pomník padlým v 1. světové válce

Kamenný památník

Katastr: Jezvé,   obec: Stružnice

Zbytky rozvaleného památníku ležely v areálu starého hřbitova vedle kostela.

Oprava pomníku, podzim 2022:

Na obnově pomníku se podíleli Obecní úřad Stružnice, p. Petr Fletcher, Ministerstvo obrany ČR a náš spolek Drobné památky severních Čech. Velký dík patří i kameníkovi Petru Pokornému z Děčína, který pomník opravil.

Požehnání pomníku:

Renovovaný pomník byl slavnostně požehnán v neděli 6. listopadu 2022 ve 14 hodin.