Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž na rozcestí před Peklem

Kříž na rozcestí před Peklem - 2009 kříž s kamenným soklem

Katastr: Sosnová     Obec: Sosnová

Kříž stojí na hlavním rozcestí uprostřed Obecního lesa asi 600 m severozápadně od obce a 1 km jižně od českolipské místní části Dubice.

Popis: Podstavec se skládá z fundamentu a soklu, který má na přední straně nahoře připevněnou ozdobnou litinovou kartuši s barvou provedeným nápisem: "OPRAVENO LP 2009". Na hlavici s do stran vysazenými římsami je osazen litinový kříž.

Oprava kříže, 2009:
      Před opravou byly pískovcové části památky mechanicky poškozeny, původní hlavice a kříž chyběly. Místo hlavice byla na soklu umístěna betonová kostka, do které byl osazen malý kovový křížek.
      Během opravy byl podstavec vyrovnán do vodorovné polohy. Druhotné nátěry a nevhodné tmely byly odstraněny včetně nepůvodní náhražky hlavice s křížkem. Litinová kartuš byla vyjmuta a očištěna od podrezlého nátěru, nově byla povrchově upravena s antikorozními a vrchními barevnými nátěry. Tmelení a spárování bylo provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě s odpovídající zrnitostí a pevností k původnímu kameni. Na sokl byla osazena nová římsovitá hlavice, vysekaná z přírodního pískovce, a do hlavice byl vsazen litinový kříž.
      Opravu kříže provedl Martin Mikolášek ze Svoru, finanční prostředky ve výši 50.000,-Kč poskytl Městský úřad Česká Lípa.

      Na podzim 2009 byl obnovený kříž povalen a poškozen nákladním autem.

Stav kříže před opravou.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/