Kříž u odbočky do Svobodné Vsi

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Slunečná     Obec: Slunečná

Kříž stával u bývalé polní cesty, vedoucí ze hřbitova do vsi. Při obnově byl přemístěn k odbočce silničky do Svobodné Vsi.

Oprava kříže, červen-listopad 2003:

Ve spolupráci s obecním úřadem ve Slunečné se podařilo získat dotaci z Libereckého kraje na obnovu soklu s křížem, který byl rozvalen u bývalé polní cesty ze hřbitova do vsi. Majitel pozemku pan Hroch vyzvedl a uložil podstavec, rozvalený sokl i hlavici, a po dohodě s obecním úřadem vybral nové místo na křižovatce asi 200 m od původního stanoviště, kde vybetonoval základy a navezl hlínu. S pomocí jeho traktoru jsme 21. září vztyčili jednotlivé části podstavce a soklu a členka sdružení Mgr. Veronika Žáková vysekala z pískovce novou hlavici, na niž byl v listopadu upevněn kříž. U křížku budou vysazeny dvě lípy.