Kříž u novoborské silnice

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Sloup v Čechách,   obec: Sloup v Čechách

Kříž stojí asi 1 km za obcí na pravé straně silnice do Nového Boru.

Oprava kříže, září-říjen 2004:

Podstavec kříže stál na několikastupňovém fundamentu, který byl zasypán hlínou, sokl a hlavice ležely povalené na zemi a kříž chyběl.

V průběhu opravy byl podstavec očištěn, sokl a hlavice byly pomocí jeřábu opět osazeny a na hlavici byl upevněn nový kovaný kříž od p. Poláka z Dolní Libchavy. Poškozená místa kamenných částí byla opravena umělým pískovcem a povrch byl barevně zpatinován.

Opravu inicioval a provedl Kamil Ešner z Nového Boru, materiál zaplatil Obecní úřad ve Sloupu.