Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u novoborské silnice

Kříž u novoborské silnice - 17.10.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Sloup v Čechách     Obec: Sloup v Čechách

Kříž stojí asi 1 km za obcí na pravé straně silnice do Nového Boru.

Oprava kříže, září-říjen 2004:
      Podstavec kříže stál na několikastupňovém fundamentu, který byl zasypán hlínou, sokl a hlavice ležely povalené na zemi a kříž chyběl.
      V průběhu opravy byl podstavec očištěn, sokl a hlavice byly pomocí jeřábu opět osazeny a na hlavici byl upevněn nový kovaný kříž od p. Poláka z Dolní Libchavy. Poškozená místa kamenných částí byla opravena umělým pískovcem a povrch byl barevně zpatinován.
      Opravu inicioval a provedl Kamil Ešner z Nového Boru, materiál zaplatil Obecní úřad ve Sloupu.

rozvalený kříž před opravou, 28.2.2004 oprava soklu, 28.9.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/