kaplička sv. Aloise u Nové Skalky

Kamenná kaplička

Katastr: Skalka u Doks,   obec: Skalka u Doks

Kaplička stojí na louce asi 350 m východně od středu Nové Skalky u zaniklé cesty do Staré Skalky.

Popis: Kamenná kaplička má poměrně hluboký klenutý výklenek s nízkým oltářem, nad výklenkem je úzká římsa a v trojúhelníkovém štítě nad ní je nevelká nika. Kapličku kryje jednoduchá stříška bez krytiny, na jejímž vrcholu bývala podle starých fotografií umístěna váza. Od jara 2007 je střecha zakryta bobrovkou.

Historie:

Podle archivních pramenů byla kaplička zřízena v roce 1832. Původně sloužila k oslavě oktáv svatého Jana a později byla zasvěcena svatému Aloisovi.

Cesta kolem kapličky byla v 80. letech 20. století zavezena a památka se tak ocitla na odlehlém místě. Díky péči chalupářů z Nové Skalky se ale uchovala v poměrně dobrám stavu a v roce 1991 byla na jejich návrh zapsána do seznamu kulturních památek.

Oprava kapličky, srpen 2004:

Poměrně dobře zachovaná kaplička měla na několika místech poškozenou omítku a stříšku.

Opravu kapličky iniciovala členka našeho sdružení Michaela Komersová. Ve dnech 6.-8. srpna 2004 byla poškozená omítka opravena a celá kaple byla zvenku i zevnitř nově vyštukovaná a nabílená vápnem. Opraveny byly také praskliny a dutiny ve střeše a celá střecha byla natřena izolačním nátěrem proti vodě. Od základů kapličky byla odstraněna zemina.

Materiál na opravu kapličky zaplatil Obecní úřad Skalka u Doks, ostatní náklady uhradili osadníci z Nové Skalky. Oprava stála asi 4000 Kč.

Oprava kapličky, duben-červenec 2007:

Ve dnech 28.4., 29.4. a 9.5. 2007 byla střecha z důvodu vlhnutí a prýskání zdiva zakryta bobrovkou. Pokrytí střechy a opravu poškozené fasády provedl Kamil Ešner, krytinu věnoval Miroslav Pröller a práci zaplatili manželé Komersovi.

Dne 20. května byla kolem kapličky vykopána drenáž, očištěna kamenná podezdívka a příkop byl zasypán štěrkem, který věnovali chalupníci z Nové Skalky manželé Legerovi. Na těchto pracích se podíleli pan Drozd z Nové Skalky, manželé Komersovi a Jiří Kühn.

V neděli 29. července 2007 byla vyspárována podezdívka kapličky a do niky ve štítě byl vsazen obrázek sv. Aloise, který namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Jestřebí. Obrázek zaplatili manželé Drozdovi.