Reliéf Ukřižování za obcí

Skalní reliéf

Katastr: Radvanec,   obec: Radvanec

Reliéf je ve skalním úvozu staré cesty za okrajem Radvance vlevo od lesní silničky směrem k Údolí samoty.

Popis: Mohutný asi 3 m vysoký reliéf je vytesaný na ploše sesekané pískovcové skály v mělkém výklenku. Pod Ukřižovaným jsou dvě stojící a jedna klečící postava.

Oprava reliéfu, září 2006:

Před obnovou byl reliéf porostlý mechem a zanesený nečistotmi.

Obnovu a očištění reliéfu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák. Náklady zaplatil Obecní úřad v Radvanci.