Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u staré cesty do Práchně

Kříž u staré cesty do Práchně - 15.11.2003 kříž s kamenným soklem

Katastr: Horní Prysk     Obec: Prysk

Kříž stojí u cesty, vedoucí od kostela po okraji pastvin směrem k Práchni.

Popis: Kamenný sokl a hlavice byly rozvaleny, na všech částech byly hluboké vrypy, jako kdyby se o ně ostřily nástroje, zvlášť poškozená byla hlavice.

Oprava kříže, srpen-říjen 2003:
      Byl vyrovnán kamenný fundament s podstavcem, který byl působením kořenů nahnutý. Pomocí lan a kladkostroje, upevněného na vedle stojící lípě, byl zvednutý sokl i hlavice a všechny části byly navzájem propojeny nerezovými čepy. Poškozené části byly doplněny umělým pískovcem. Na opravený sokl byl 25. října osazen nový kovaný kříž od pana Císařovského. Vedle stojící lípy byly ořezány a okolí upraveno.
      Opravu platil obecní úřad z uděleného grantu odboru životního prostředí Libereckého kraje. Restaurování památky provedl Mgr. Vladimír Žák z Chlumu u Dubé za pomoci dobrovolníků z našeho občanského sdružení.

kamenné části kříže před opravou, 14.6.2003 usazení kamenného soklu zvedání hlavice, 30.8.2003 obnovený sokl, 16.11.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/