Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u hřbitova

Kříž u hřbitova - září 2006 kříž s kamenným soklem

Katastr: Provodín     Obec: Provodín

Kříž stojí u hřbitova asi 600 m za obcí na levé straně silnice do Srní.

Popis: Na pískovcovém fundamentu stojí obdélníkový dvoustupňový podstavec, na jehož širším spodním stupni je vpředu vystouplá plocha s rytým nápisem. Na přední straně soklu jsou dvě vystouplá pole, znázorňující sloupky s patkou a hlavicí s volutami, a uprostřed mezi nimi je vystouplý rám se dvěma navzájem oddělenými plochami s nápisy. Hlavice má do stran vysazené římsy, nahoře je půlkulatá a je do ní osazen nový kovový kříž. Původně prasklá hlavice je stažena kovovou obručí.

Oprava kříže, září 2006:
      Před opravou byla celá památka na fundamentu posunuta a hrozilo její zřícení, fundament byl rozpraskaný a zasypaný zeminou. Hlavice byla rozpraskaná od zrezivělé patky litinového kříže, který chyběl.
      Během opravy byl sokl jeřábem posunut do původní polohy, fundament pod ním byl očištěn a slepen. Slepena byla i rozpraskaná hlavice, do níž byl osazen nový kovový kříž. Kříž vyrobil kovář z Provodína, opravu kamenných části provedl Jan Fedorčák z České Lípy.

Stav kříže před opravou, 2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/