Knäspelova kaple

Kamenná kaplička

Katastr: Polevsko,   obec: Polevsko

Kaplička stojí mezi třemi lípami po pravé straně silnice do Práchně asi 400 m za obcí. Je od ní krásný výhled přes Polevsko na horu Klíč a do kopcovité krajiny Českolipska na jihovýchodě.

Popis: Podle dochovaných fotografií se původně jednalo o kapličku zděnou z cihel. Po stranách vchodu byla vystouplá pole s hlavicí a nad ním půlkruhovitě zaklenutá nika. Dveře bývaly zamřížované, uvnitř byl svatý obrázek a malý prostor pro klekátko. Střecha byla v první polovině 20. století plechová.
Nová kaplička byla vybudována jako výklenková s nikou nad vchodem, po jehož stranách jsou vystouplá svislá pole s hlavicí a podstřešní římsou. Ve výklenku je osazena kovová mříž a obrázek Ježíše na hoře Olivetské. Střecha je laťovaná, krytá bobrovkou.

Historie:

Knäspelova kaple byla postavena roku 1820 rodinou Knäspelů, která v Polevsku patřila ke známým obchodníkům se sklem. Při každoročním procesí polevských občanů, směřujícím o 1. srpnovém víkendu do českokamenického poutního kostela, tvořila idylicky umístěná kaplička modlitební zastavení.

Po roce 1945 byla kaplička zdevastována a nakonec i zbourána, zlodějům neodolaly ani pískovcové štuky z fundamentu, které byly odcizeny v roce 2001.

Oprava kapličky, 2007 - květen 2008:

Kapličku obnovil člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru s pomocníky, obraz do výklenku namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Jestřebí. Finančně na obnovu kapličky přispěl p. Michal Valenčík z Prahy, p. Robert Landa z Prahy a Obecní úřad Polevsko.

Požehnání kapličky

Obnovená kaplička byla požehnána v neděli 31. srpna 2008 v 17.30 hodin, poté, co byly požehnány nové hodiny na věži kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku. Požehnání se zúčastnilo kolem 100 obyvatel obce a návštěvníků, přítomna byla starostka obce, hejtman Libereckého kraje p. Skokan, novoborský děkan p. Pavlas a samotné požehnání kaple provedl generální vikář Litoměřické diecéze p. Havelka.