Kříž U Sedmi trpaslíků

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Bukovany,   obec: Nový Bor

Kříž stojí na levé straně silnice z Pihelu do Sloupu necelých 100 m před hostincem U Sedmi trpaslíků.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvojstupňový pískovcový podstavec, na jehož spodní části je vpředu vystouplá plocha s rytým nápisem: ERRICHTET VON DER ? MARIA ?? AUS ? IM JAHRE 1839. Sokl má na přední straně niku, po jejíchž stranách jsou svislé vystouplé pásy s paticí a hlavicí. Na soklu je římsovitá hlavice, která se směrem vzhůru zužuje. Do hlavice je osazena patka původního litinového kříže, na kterou je připevněn nový kovaný kříž s doplněným korpusem Krista, pocházejícím z jiného kříže.

Oprava kříže, 2014:

Před opravou byl podstavec zanesen zeminou, povrch pískovce byl poškozen a litinový kříž byl ulomen. Během opravy byla doplněna nová horní část kovového kříže s korpusem Krista, byla opravena drobná poškození pískovcových částí památky, odkopána zemina od paty podstavce a okolí upraveno.

Opravu provedl člen spolku Vojtěch Král z Oken u Doks, finanční prostředky poskytly Lesy ČR.

Oprava kříže, 2015:

Na jaře roku 2015 byl na soklu kříže osazen obrázek "Útěk sv. Rodiny do Egypta" od Vojtěcha Krále z Oken u Doks.