Kříž u silnice do Kuřívod

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Mimoň,   obec: Mimoň

Kříž stojí na levé straně hlavní silnice do Kuřívod asi 1 km za přejezdem u starého nádraží.

Oprava kříže, červen 2004:

Opravu kříže jsme společně s farářem p. Horniakem z Mimoně zahájili v sobotu 19. června 2004. Od podstavce jsme odstranili nánosy zeminy, povalený pískovcový sokl jsme pomocí řetězového zvedáku zvedli na podstavec a obě části jsme spojili nerezovým čepem. Zbytky hlavice byly poté uloženy u restaurátora p. Snížka, protože zatím není dostatek finančních prostředků na její opravu a na osazení kovaného kříže.