Křížek u zastávky

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Mařeničky     Obec: Mařenice

Křížek stojí na levé straně silnice směrem do Mařenic vedle autobusové zastávky.

Popis: Sokl kříže byl napříč zlomený, hlavice byla povalena a kříž byl zlomen. Původně byl kolem kříže dřevěný plůtek.

Historie:

Ještě v 80. letech 20. století byla památka kompletní. V 90. letech byl kovový kříž zlomen a později byla povalena také hlavice a rozlomen sokl.

Oprava kříže, červenec-říjen 2003:

Během léta roku 2003 byl vyrovnán nakloněný podstavec, slepen rozlomený sokl a na jeho vrchol upevněna hlavice se zbytkem kříže. V říjnu byla oprava dokončena osazením původního litinového kříže, renovovaného panem Císařovským z Olešna.

Opravu platil Obecní úřad Mařenice a provedl ji Vladimír Žák s pomocí dalších členů občanského sdružení.