Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Křížek u zastávky

Kříž u zastávky - 11.10.2003 kříž s kamenným soklem

Katastr: Mařeničky     Obec: Mařenice

Křížek stojí na levé straně silnice směrem do Mařenic vedle autobusové zastávky.

Popis: Sokl kříže byl napříč zlomený, hlavice byla povalena a kříž byl zlomen. Původně byl kolem kříže dřevěný plůtek.

Historie:
      Ještě v 80. letech 20. století byla památka kompletní. V 90. letech byl kovový kříž zlomen a později byla povalena také hlavice a rozlomen sokl.

Oprava kříže, červenec-říjen 2003:
      Během léta roku 2003 byl vyrovnán nakloněný podstavec, slepen rozlomený sokl a na jeho vrchol upevněna hlavice se zbytkem kříže. V říjnu byla oprava dokončena osazením původního litinového kříže, renovovaného panem Císařovským z Olešna.
      Opravu platil Obecní úřad Mařenice a provedl ji Vladimír Žák s pomocí dalších členů občanského sdružení.

Stav soklu před renovací - 24.7.2003 Opravený sokl kříže - 3.8.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/