Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Mariánský sloup za hájovnou

Mariánský sloup - 30.10.2004 kamenný sloup na podstavci se sochami

Katastr: Mařenice     Obec: Mařenice

Sloup stojí asi 70 m za hájovnou vlevo od staré cesty přes Třídomí do Kunratic.

Historie:
      Sloup dala postavit majitelka zákupského panství Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská v roce 1704. Za 30 dnů jej s několika pomocníky vytesal a sestavil Bartoloměj Einsele, který za to obdržel 60 zlatých a 1 sud piva, 2 zlaté dostal také lamač kamene. Autorem sochařské výzdoby byl zřejmě dvorní sochař velkovévodkyně Ondřej Dubke.
      Ve starých pramenech se uvádí, že již roku 1836 byly 4 sochy poškozené a bez rukou, v roce 1920 ležely dvě spodní sochy roztříštěné pod sloupem a dvěma horním sochám chyběly i hlavy.

Oprava sloupu, červenec-říjen 2004:
      Památkově chráněný sloup byl před opravou značně poškozen, z paty podstavce byly odcizeny 2 pískovcové štuky, hrany a rohy soklu byly na několika místech uražené a sloup ležel na zemi přeražený na dvě části.
      V první etapě opravy byly do podstavce doplněny chybějící pískovcové kvádry a poškozené části soklu byly opraveny umělým pískovcem a zpatinovány. Jednotlivé části kamenného sloupu byly v místě zlomu spojeny a opravený sloup byl osazen zpět na vrchol soklu.
      U blízké hájovny byly nalezeny některé fragmenty soch a torzo jedné z původních pěti soch (Panna Maria, Antonín Paduánský, František z Assisi a dvě další) bylo nalezeno v nedalekém domě.
      Ve 2. etapě by měla být na vrchol sloupu upevněna hlavice s Mariánskou sochou.
      Opravu sloupu prováděl Mgr. Vladimír Žák a p. Kraus, peníze na ni věnoval Obecní úřad v Mařenicích, částečně z dotace, získané z Libereckého kraje.

torzo sloupu před opravou, červenec 2003 opravený sokl, 30.10.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/