Mariánský sloup za hájovnou

Kamenný sloup na podstavci se sochami

Katastr: Mařenice,   obec: Mařenice

Sloup stojí asi 70 m za hájovnou vlevo od staré cesty přes Třídomí do Kunratic.

Historie:

Sloup dala postavit majitelka zákupského panství Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská v roce 1704. Za 30 dnů jej s několika pomocníky vytesal a sestavil Bartoloměj Einsele, který za to obdržel 60 zlatých a 1 sud piva, 2 zlaté dostal také lamač kamene. Autorem sochařské výzdoby byl zřejmě dvorní sochař velkovévodkyně Ondřej Dubke.

Ve starých pramenech se uvádí, že již roku 1836 byly 4 sochy poškozené a bez rukou, v roce 1920 ležely dvě spodní sochy roztříštěné pod sloupem a dvěma horním sochám chyběly i hlavy.

Oprava sloupu, červenec-říjen 2004:

Památkově chráněný sloup byl před opravou značně poškozen, z paty podstavce byly odcizeny 2 pískovcové štuky, hrany a rohy soklu byly na několika místech uražené a sloup ležel na zemi přeražený na dvě části.

V první etapě opravy byly do podstavce doplněny chybějící pískovcové kvádry a poškozené části soklu byly opraveny umělým pískovcem a zpatinovány. Jednotlivé části kamenného sloupu byly v místě zlomu spojeny a opravený sloup byl osazen zpět na vrchol soklu.

U blízké hájovny byly nalezeny některé fragmenty soch a torzo jedné z původních pěti soch (Panna Maria, Antonín Paduánský, František z Assisi a dvě další) bylo nalezeno v nedalekém domě.

Ve 2. etapě by měla být na vrchol sloupu upevněna hlavice s Mariánskou sochou.

Opravu sloupu prováděl Mgr. Vladimír Žák a p. Kraus, peníze na ni věnoval Obecní úřad v Mařenicích, částečně z dotace, získané z Libereckého kraje.