Socha Panny Marie

Socha na kamenném soklu

Katastr: Mařenice     Obec: Mařenice

Soška stojí v severní části Mařenic vedle mostku přes potok naproti domu čp. 187.

Popis: Podstavec sochy má ze všech čtyř stran ryté nápisy - nápis z přední strany o renovování r. 1893 a z levé strany nápis vztahující se k r. 1607. Hlavice je římsovitá. Soška Panny Marie je asi 0,5m vysoká, v levé ruce drží Jezulátko s jablkem v rukou.

Oprava sochy, červenec-říjen 2003:

Soška měla uražený pravý konec paže a Jezulátku chyběla hlava. Restaurování provedl Mgr. Vladimír Žák a Mgr. Veronika Žáková. Byla doplněna chybějící část ruky a hlavy. Při opravě podstavce sochy byla odkryta pod podezdívkou hlavice s reliéfy. Ta by možná mohla pocházet z vrcholu Mariánského sloupu, který je povalený v lese za hájovnou na konci Mařenic u staré cesty na Třídomí a Kunratice. Hlavice byla opět překrytá podezdívkou. Opravu sochy platil obecní úřad v Mařenicích.