Kříž na návsi

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Luka,   obec: Luka

Kříž stojí na severní straně návsi v obci Luka, asi 5 km jižně od Doks.

Popis: Na třístupňovém betonovém fundamentu stojí pískovcový podstavec čtvercového půdorysu, který má na všech stranách ryté rámy a v předním rámu je vyrytý nápis ANNO 1834. Podstavec přechází v užší sokl, který má na přední a zadní straně dole propadlá "zrcadla" a po stranách vystouplé čtvercové plochy s obloukem v horní části. Nahoře jsou na všech stěnách soklu mělké obloukovitě završené výklenky s otvory po osazení plechových či dřevěných tabulek s nápisy nebo spíše s malovanými obrázky. Římsovitá hlavice sestává ze dvou částí, z nichž dolní je širší a římsy se na ní směrem vzhůru rozšiřují. Horní část hlavice je užší a je do ní osazen litinový kříž.

Oprava kříže, říjen 2011:

Před opravou byly rozpadlé výplně spár v betonovém podstavci, pískovcové části památky byly mechanicky i povrchově poškozeny a litinový kříž byl zkorodovaný.

Během oprav byl pískovec očištěn od druhotných nánosů a nátěrů, umělým kamenem byla opravena poškozená místa, fundament byl vyspárován a litinový kříž byl povrchově natřen. Na podstavci byl odhalen nápis s letopočtem.

Opravu provedl člen občanského sdružení Vojtěch Král z Oken a uhradil ji Obecní úřad Luka.