Kříž u silnice do Oken

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Luka,   obec: Luka

Kříž stojí asi 600 m za obcí mezi dvěma mohutnými lípami po pravé straně silnice do Oken.

Popis: Třístupňový podstavec má na nejužším horním stupni mělký výklenek s rytým nápisem RENOVIERT OPRAVENO 2008. Sokl je dvoustupňový, v širší dolní části je vpředu výklenek s kresbou Panny Marie a v užším horním stupni je ve výklenku obrázek Zmrtvýchvstání Krista. Do jednoduché hlavice je osazen kovový kříž s korpusem Krista.

Historie:

V soupisu křížů a kaplí farnosti Okna z roku 1835 se o původní podobě památky uvádí: "Dřevěný památník s vyobrazením Panny Marie Pomocné, 7 loket vysoký. Vyřezávané vyobrazení je vystaveno ve skříňce, sklo dvířek je zabezpečeno mříží ze železného drátu. Stojí na selském pozemku, patřícím k č. 18 při cestě do Bezdězu, Bělé, Oken atd. Zřídil jej v roce 1834 Anton Schafranka, sedlák z č. 18. Na zbožný úmysl potomků. Ještě nevysvěcen. Sedlák má v úmyslu k němu zřídit kamenný sloup."

Oprava kříže, 2008:

Před opravou byly všechny části soklu poškozené a povalené na zemi, kříž chyběl.

Během opravy byl sokl přesunut asi 2 m před původní stanoviště, všechny části byly jeřábem vyzvednuty, usazeny na sebe a poškozená místa byla opravena. Do hlavice byl poté osazen nový kříž a do výklenků umístěny obrázky.

Opravu památky provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky věnoval Městský úřad v Doksech a Nadace VIA z Prahy.

Požehnání kříže

Obnovený kříž byl požehnán v pátek před sv. Janem 20. června 2008. Požehnání se konalo v krásný slunečný podvečer v 19 hodin na místě, odkud je krásný výhled na dvojvrší Bezdězu. Požehnání kříže provedl farář Honza Jiřiště za účasti 18 místních i přespolních obyvatel.