Socha sv. Barbory

Socha na kamenném soklu

Katastr: Kvítkov     Obec: Kvítkov

Socha stojí na návrší nad vsí.

Popis: Socha sv. Barbory je významnou památkou v rámci celého regionu a je zapsána ve státním seznamu chráněných památek pod č. 3084.

Historie:

V soupisu kapliček a soch z farnosti Kvítkov se o soše uvádí, že stála u vedlejší cesty na vrcholu Šklolního vrchu na pozemku rolníka Kašpara Böhma z domu čp. 8, který sochu udržoval.

Rok jejího postavení nebyl znám. U sochy se zastavovala procesí ve třech prosebných dnech. V roce 1843 byla socha v dobrém stavu, v roce 1885 ji nákladem 50 zlatých renovoval tehdejší majitel hospodářství čp. 8 Josef Hanner.

Oprava sochy, říjen 2003 - srpen 2004:

Socha byla značně poškozená klimatickými vlivy, ale alarmující bylo zejména poškození podstavce sochy, který navazuje na kamenný sokl. Podstavec byl vydrolený, vypadávaly z něj celé části pískovce a hrozilo, že se celá socha v brzké době zřítí.

V roce 2003 proto podal obecní úřad z podnětu našeho občanského sdružení žádost o grant, vyhlášený odborem životního prostředí Libereckého kraje, v jehož rámci získal na opravu 30.000,-Kč. Zároveň byla uspořádána veřejná sbírka. Protože se jednalo o památkově chráněný objekt, ujal se opravy restaurátor Vladimír Žák z Chlumu.

Dne 18. října 2003 bylo okolí sochy vyčištěno od hustého křoví a zcela zasypaný dvoustupňový fundament byl očištěn od nánosu hlíny a kamenů. Poté byl zpevněn rozpadající se podstavec sochy.

V průběhu srpna 2004 byla vytmelena všechna poškozená místa sochy a celý povrch památky byl zpatinován.