Kříž pod Dutým kamenem

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Kunratice u Cvikova,   obec: Kunratice u Cvikova

Kříž stojí uprostřed pastviny mezi Kunraticemi u Cvikova a Dutým kamenem v místě, kudy kdysi vedla polní cesta.

Oprava kříže, říjen 2012:

Před opravou byla pískovcová hlavice povalena a poškozena, litinový kříž byl zlomený.

Během opravy byl opraven pískovcový podstavec a hlavice, která byla osazena zpět na sokl. Na spodní díl zlomeného litinového kříže osazeného do hlavice byl připevněn nový litinový kříž s korpusem Krista. Okolí kříže bylo vyčištěno a bylo odstraněno torzo zlomeného kaštanu.

Finanční prostředky poskytl Česko-německý fond budoucnosti. Opravu provedl člen o.s. Jiří Chotívka z Kunratic u Cvikova ve spolupráci s obcí a místními dobrovolníky.