Smírčí kříž

Smírčí kříž

Katastr: Kunratice u Cvikova,   obec: Kunratice u Cvikova

Kříž stojí v horní části obce vpravo od silnice do Mařenic, asi 250 m severně od hlavní silnice u odbočky místní komunikace a polní cesty do Drnovce.

Popis: Kříž je z hrubě opracovaného pískovce a chybí mu horní rameno.

Historie:

Podle staré obecní kroniky stál kříž kdysi u cesty k Polním domkům někde mezi hlavní silnicí a úpatím Jezevčího vrchu. Podle pověsti označoval místo, kde se dva řezničtí učni ve sporu o koupi telete navzájem zabili. Později byl kříž přemístěn blíže k silnici do Jablonného v Podještědí.

V roce 2006 byl povalený kříž nalezen p. Tomášem Novákem z Prahy v křovinami zarostlém zářezu zrušené železniční tratě u bývalého přejezdu asi 1,5 km za Kunraticemi směrem na Jablonné.

Oprava kříže, 2009-2011:

Na nalezený smírčí kříž nás upozornil člen sdružení Jirka Kühn. Spojili jsme se proto s naším příznivcem Jiřím Chotívkou z Kunratic, který v roce 2009 zorganizoval převoz kříže z místa nálezu na svou zahradu a zahájil jednání s námi a s obcí o novém umístění kříže. Jeho iniciativou se podařilo najít vhodné místo na prostranství s lavičkou v horní části obce. Pan Chotívka nechal v srpnu 2011 ve spolupráci s obecním úřadem zhotovit nerezovou destičku s textem o kříži a s dalšími pomocníky kříž osadili na zvoleném místě do betonového základu s nerezovým trnem. Před křížem umístili tabulku s textem a upravili nejbližší okolí.