Kříž u silničky ke hřbitovu

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Kunratice u Cvikova     Obec: Kunratice u Cvikova

Kříž stojí v zatáčce místní silničky, vedoucí z horní části obce ke hřbitovu.

Popis: Kamenný sokl s litinovým křížem. Kolem soklu je betonový obrubník, na němž byl ještě v 60. letech 20. století vysoký dřevěný plot a po stranách stály dvě mohutné lípy.

Historie:

Na počátku 90. let 20. století na kříž spadla poslední stojící lípa. Litinový kříž se zlomil a sokl s hlavicí byly povaleny.

Oprava kříže, říjen 2003:

Majitel blízkého domu povalený sokl s hlavicí v roce 2001 vyzvednul a uschoval u sebe i zlomený litinový kříž.

V říjnu 2003 Mgr. Vladimír Žák s pomocí dalších členů občanského sdružení kamenné části očistil a poškozené části vyspravil umělým kamenem. Litinový kříž byl opraven panem Císařovským z Olešna. Na zadní část kříže byl připevněn kovový pás, jehož pomocí byl přišroubován ke zbytku, který zůstal v hlavici. Obnovu kříže zaplatil obecní úřad v Kunraticích.

Posvěcení kříže

Křížek byl slavnostně posvěcen v sobotu 15. října 2005. Svěcení provedl cvikovský farář P. Kubíček, všem zúčastněným k tomu zazpíval dětský sbor ze Stráže pod Ralskem.