Kříž u staré sklárny

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Prácheň,   obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí na levé straně hlavní silnice do Nového Boru, v plotu kolem areálu bývalé sklárny.

Popis: Podstavec má na přední straně v rámu vyrytý letopočet MDCCCIXL. Na přední straně soklu je vystouplý "listový" reliéf a vystouplý rám, ve kterém byl zřejmě malovaný nápis, nahoře je stylizovaný reliéf "závěsu" semknutý na třech místech kruhovou sponou. V pravé dolní části soklu jsou vyrytá drobná písmena W.K. Hlavice je římsovitá, z přední strany jsou na horní římse dva vystouplé reliéfy šípů a na obloukovitém završení hlavice je vystouplý reliéf květu s otvorem po zapuštěné kovové lampě. Z levé strany hlavice je vystouplý reliéf kryptogramu MARIA a z pravé strany je vystouplý nápis IHS s křížem a srdcem. Původní litinový kříž s kovovou zadní opěrkou byl odlomen a chyběl.

Oprava kříže, květen 2005:

Nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy byl na soklu osazen 1. května 2005 členy sdružení Karlem Hrůzkem a Miroslavem Pröllerem.