Kříž u Obrázku

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Prácheň     Obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí u značené turistické cesty z Práchně do Polevska kousek za vysílačem na Obrázku.

Popis: Kamenný podstavec s profilovanou římsou nahoře,
sokl - z přední strany a z boku vstouplá plocha, na přední straně malovaný nápis,
hlavice - do stran vysazené římsy, v horní části tři stupně,
kříž byl původně litý.

Historie:

Prasklý sokl kříže se rozpadl v zimě 1998/1999 a následně v roce 2000 kdosi ukradl kovový kříž z rozvalené hlavice.

Oprava kříže, květen-srpen 2003:

Dne 11. května 2003 zahájilo občanské sdružení obnovu památky. Byla odkopána zemina kolem soklu a fundamentu. Na 3 kusy rozpadlý sokl byl slepen a všechny kamenné části byly mechanicky očištěny. O 2 týdny později byl podstavec kříže pomocí kovových tyčí a kamenů srovnán do roviny a pomocí zvedáku byl na něj znovu osazen sokl s hlavicí. Všechny části byly spojeny původními čepy. Zároveň začala oprava poškozených míst soklu. Během června byly chybějící části soklu a praskliny opravené umělým kamenem a 24. července byla oprava kříže dokončena osazením nového kovaného kříže, zhotoveného panem Pokorným z Děčína. Kříž stál 4 500,- Kč.

Náklady na opravu ve výši 20 000 Kč věnoval ing. Robert Landa z Prahy, opravu provedl Mgr. Vladimír Žák s pomocí členů občanského sdružení.

Oprava kříže, červen-červenec 2016:

Během června a července proběhly na kříži udržovací práce, při nichž byly opraveny vydrolené spáry a drobná poškození pískovcových částí. Zároveň byl natřen kovový kříž. Opravu sponzoroval člen spolku Robert Landa z  Prahy a provedl ji Miroslav Šimon z České Kamenice.