Palmeho kříž

Kamenný sokl s kovovým křížem a postavami malovanými na plechu

Katastr: Kamenický Šenov     Obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí v horní části města na křižovatce ulic mezi sklářskou školou a bývalou lustrařskou továrnou Eliase Palmeho, v zahradě domu čp. 170.

Popis: Podstavec kříže má v horní části odstupňované římsy. Na přední stěně soklu je vystouplý rám s vykrojenými rohy a segmentovým obloukem, v němž byl nyní už nečitelný nápis. V rytém rámu s vykrojenými rohy na zadní straně je nápis: "EV DEN S ? Anno 1781" a pod rámem "NON DER FAMILIE ELIAS PALME ÜBERSATZT U. RENOV. 1902". Kamenná hlavice má do stran vysazenou římsu s kamenným stupněm nahoře.
Do hlavice je zasazen kříž a bohatě kovářsky zpracovaná ramena zdobená květinovými motivy. Dopředu vybíhá rameno s lucernou pro svíci, postranní ramena nesou na plechu malované anděly na obláčcích. Samotný kříž je také zdobený a nese plechovou postavu Krista se stříškou. U vyvýšené paty kříže jsou na plechu malované postavy Panny Marie Bolestné, Máří Magdaleny a sv. Jana Evangelisty.
Podobně bohatě zdobený kovový kříž se jinde na Českolipsku nedochoval.

Historie:

Kříž byl postaven v 18. století na selském pozemku Josepha Palmeho z čp. 170.

V roce 2004 byl korozí značně poškozený kříž s poničenou a neúplnou výzdobou kompletně renovován. Repliku mohutného kovového kříže vytvořil kovář z Benešova nad Ploučnicí. Na kříž byly doplněny malované korpusy Krista, Panny Marie Bolestné, Máří Magdaleny, sv. Jana Evangelisty a andělů s množstvím okrasných prvků a lucernou.

Obnova kříže stála přibližně 200 000,- Kč a zaplatil ji P. Rath - rakouský občan a majitel místní firmy Světlo a sklo s.r.o., potomek sklářské rodiny Lobmeyrů, pocházející z Kamenického Šenova. Renovovaný kříž byl slavnostně vysvěcen 1.5.2004.

Svěcení kříže

Svěcení obnoveného Palmeho kříže proběhlo zároveň s oslavou vstupu ČR do Evropské unie 1. května 2004.

Slavnost začala v 15.00 hodin projevem starosty města Kamenického Šenova p. O. Raitera, projev měl i donátor p. P. Rath. Svěcení provedl místní farář p. Bečička a asistoval mu administrátor farnosti Srbská Kamenice Marcel Hrubý. Svěcení se zúčastnilo přes 100 lidí, včetně hostů z Rakouska a 9 členů našeho občanského sdružení. Svěcení bylo zakončeno slavnostním zapálením svíčky v lucerně kříže.

Po vysvěcení kříže jsme se přesunuli na terasu Penzionu Tavba, kde jsme poseděli společně s hosty z obč. sdružení Pšovka a s Marcelem Hrubým, s kterým jsme si vyměnili zkušenosti z oprav sakrálních objektů.