Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Boží muka v obci

Boží muka v obci sloupová Boží muka

Katastr: Krompach     Obec: Krompach

Boží muka stojí na levé straně silnice z Juliovky před domem č.p. 60.

Popis: Na širokém fundamentu je podlouhlý a směrem vzhůru se zužující sokl s nápisem: OIHRALEDIHR VORVEBERGET AM WEGWSETD O HOBOCHEM ESCHMERTZE ? ECHMERTZ EN ANNO 1694 1776. RENOVIERT VON ANTON THOMAS AM 1 MAI 1892.
Dřík se zdola nahoru zužuje, hlavice má na všech stranách obdélníkové niky, v horní části přední niky je zářez - snad zde byl kovový kříž. V ostatních nikách byly zřejmě obrázky. Na vrcholu hlavice byl ještě v 60. letech 20. století jednoramenný kovový křížek.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/