Kříž pod Ovčím vrchem

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Krompach     Obec: Krompach

Kříž stojí u boční cesty mezi domy jižně od silničky, vedoucí ze středu obce pod Hvozd, asi 250 m od návsi.

Nutná oprava kříže:

Zrestaurování, prořezání stromů, pod kterými se nachází a vyčištění postavce a okolí.