Morový sloup pod Tolštejnem

Kamenný sloup

Katastr: Rozhled,   obec: Jiřetín pod Jedlovou

Sloup stál u staré cesty na pozemcích pod severním svahem Tolštejna.

Popis: Dnes z památky, nazývané kdysi "Pestsäule" zůstal zachován jen nakloněný kamenný sokl, zdobený po stranách reliéfy. Sokl je na řadě míst poškozený a kovový trn, který držel původní dřík, je zrezivělý a kámen kolem něj praská.

Nutná oprava sloupu:

Narovnání podstavce a zrestaurování soklu: doplnění ulomených částí a uvolnění rezavého kovového trnu. V ideálním případě i vysekání nového pískovcového dříku a hlavice.