Jägerbauerovo zastavení

Kamenná výklenková kaplička s křížem na velké kamenné mohyle.

Katastr: Martiněves u Děčína,   obec: Jílové

Kaplička stojí na kamenné mohyle u staré lesní cesty z Martiněvsi do Krásného Studence, asi 1 km jihovýchodně od Martiněvsi.

Bližší informace o zastavení najdete v článku Karla Steina, otištěném v Děčínských vlastivědných zprávách 1/2019.

Brigáda na opravě kamenné mohyly pod kapličkou, 20. října 2018:

V sobotu 20. října se sešlo 25 místních i přespolních dobrovolníků, včetně dvou členů našeho spolku, na brigádě mezi Martiněvsí a Krásným Studencem, aby pokračovali v opravě mohyly Jägerbauerova kříže. Bylo vyčištěno okolí a postupně je opravována vrchní rozvalená část kamenné mohyly. Na jaře byly kamenné části podstavce odvezeny do Děčína ke kameníkovi p. Pokornému, který vysekal z pískovce nový podstavec a koule hlavice. Byla také vyrobena kopie kovaného kříže. Letos přispělo na opravu Město Jílové částkou 40.000 Kč, Nadace OF částkou 20.000 Kč a náš spolek částkou 22.280 Kč. Zbývá ještě sehnat částku cca 100.000 Kč, aby mohla být oprava dokončena příští rok.

Dokončení obnovy Jägerbauerova zastavení, 2. července 2019:

Požehnání Jägerbauerova zastavení

Obnovené Jägerbauerovo zastavení bylo slavnostně požehnáno v sobotu 12. října 2019 po 14. hodině.