Kříž u cesty pod Maršovický vrch

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Jestřebí,   obec: Jestřebí

Kříž stojí asi 400 m jižně od kostela v Jestřebí u polní cesty, vedoucí směrem pod Maršovický vrch.

Popis: Na fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu a na něm je osazen sokl s rytým nápisem na přední straně: "? SEINEN BLICK UND ? ? SEINER ? GLUCK ? IHM NACH HIENIEDEN VERZEIHT UND LEBT IN FRIDEN. ERRICHTET IM JAHRE 1834 DEN 24. APRIL VOM JOSEPH BREIER AUS HABICHTSTEIN No 30." Hlavice je římsovitá a je na ní osazen kříž.

Historie:

V soupisu kaplí a soch farnosti Jestřebí z roku 1835 je o této památce napsáno: "Litinový kříž s pozlaceným korpusem Spasitele na kamenném podstavci stojí při pěšině do Maršovic. Dříve zde stával kříž dřevěný. Kříž zřídil 24. dubna 1834 Joseph Breier, obchodník z čp. 30, který jej také udržuje; kapitál nebyl stanoven. Kříž je ve velmi dobrém stavu. Koná se zde 2. zastavení o 3. prosebném dni."

Oprava kříže, září-říjen 2005:

Před opravou byl sokl posunutý z osy, hlavice byla prasklá a litinový kříž byl ulomen, v hlavici zůstala spodní část kříže.

Horní část hlavice byla převezena do Dolní Libchavy ke kováři J. Polákovi, který na spodní litinovou část ulomeného kříže napojil nový kovový kříž. Horní část hlavice s křížem pak byla přitmelena k dolní části, která zůstala na soklu, a celý sokl byl posunut zpět do původní polohy.

Na opravě se podíleli M. Pröller a externí spolupracovník sdružení J. Prokop, finanční prostředky na opravu věnoval Obecní úřad v Jestřebí.